MVO

Duurzaam ondernemen
Duurzaam ondernemen is voor ons een belangrijk punt. Hierbij laten we het niet bij woorden. Wij zijn er van overtuigd dat we een actieve bijdrage moeten leveren aan het milieu.

We zorgen voor een zo laag mogelijk energiegebruik en zijn alert op het effectief gebruik van verbruiksmaterialen. We gebruiken papier met FSC keurmerk en dan nog het liefst gerecycled Eco papier. Ook proberen we het aantal vervoersbewegingen te beperken door een effectieve inzet van onze vervoersmiddelen.

We selecteren onze leveranciers op kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid en prijs, maar zeker ook op ‘groene’ productiemethoden. Bij voorkeur werken we met softproofing (digitale proeven) en stellen eisen aan onze toeleveranciers.
Bij het drukproces spannen wij ons in om de productie zo milieuvriendelijk mogelijk laten verlopen. Denk hierbij aan papierkeuze, maar ook het gebruik van plantaardige inkten, biologisch afbreekbare reinigingsstoffen en afvalbeheer.

Door gezamenlijke inspanningen produceren we beter, zuiniger en ‘groener’. En dat is goed nieuws! Zeker omdat ‘groen’ lang niet altijd betekent dat u duurder uit bent.